U prostorijama Udruge slijepih Zagreb, u utorak, 28. ožujka, održana je Izborna skupština Kluba. Za predsjednika ponovno je izabran Savo Golić, 9A2GS, za tajnika Novica Dražetić, 9A6NDN, a za člana Izvršnog odbora Josip Stepinac.
U prostorijama Udruge slijepih Zagreb, u utorak, 28. ožujka, održana je Izborna skupština Kluba.

Od 25 članova Kluba nazočno je bilo njih 19. Gosti na Skupštini bili su predsjednik i tajnik Zagrebačkoga radioamaterskog saveza Zdenko Blažičević, 9A2HI, i Kruno Horvatić, 9A4KH, Milutin Šakić, predsjednik Udruge slijepih Zagreb, Miha Maraković, 9A2XI, i Jadranka Blažičević.

Predsjednik Kluba Savo Golić, 9A2GS, otvorio je Skupštinu i pozdravio goste i članove Kluba, i predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Donošenje novog Statuta
3. Izvještaj Nadzornog odbora i rasprava
4. Izvještaj o radu u 2005. i rasprava
5. Davanje razrješnice Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti
6. Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora
7. Prihvaćanje Programa rada za 2006.
8. Razno

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog Izvršnog odbora i donijela novi Statut Kluba.

Nakon podnijetih izvještaja, Skupštinu su pozdravili gosti, a članovi Kluba su u raspravi govorili o korištenju zvučnog programa za slijepe JAWS for Windows, svojim dojmovima sa natjecanja u ARG-u i UKV natjecanju "Ruka prijateljstva", i o Susretu slijepih radioamatera Hrvatske "Sljeme 2005.".

Izvještaji su jednoglasno prihvaćeni.

Nakon davanja razrješnice dosadašnjim tijelima Skupštine, prešlo se na izbor predsjednika, članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Za predsjednika Kluba ponovo je izabran Savo Golić, 9A2GS, za tajnika Novica Dražetić, 9A6NDN, a za člana Izvršnog odbora Josip Stepinac. U Nadzorni odbor izabrani su Milan Bunčić, 9A6KPG, Tomislav Zdelar, 9A6LZT, i Višnja Golić, 9A6LVB.

Skupština je prihvatila Program rada za 2006., koji je u cijelosti posvećen obilježavanju dvadesete obljetnice osnivanja i uspješnog rada našega kluba.

Na kraju Skupštine gospodin Miha Maraković, poznati radioamater iz Velike Gorice, poklonio nam je u humanitarnoj akciji "Ruka prijateljstva" ispravljač, snage 25 A. Na ovoj prelijepoj, humanoj gesti u ime svih članova Kluba gospodinu Marakoviću najtoplije se zahvalio predsjednik Kluba Savo Golić.

Nakon Skuštine članovi Kluba i gosti su ostali u ugodnom razgovoru i druženju.Additional information