Društveni klub Udruge slijepih Zagreb, 06.03.2014.

U četvrtak 6. ožujka 2014. u društvenom klubu Udruge slijepih Zagreb održana je redovna Izborna skupština našega kluba, na kojoj su podnijeti: Izvještaj o radu 2013., Financijski izvještaj i Izvještaj Nadzornog odbora. Na Skupštini je bilo prisutno 16 članova od 18, a kao gosti su bili nazočni: predsjednik HRS-a a Zdenko Blažičević, 9A2HI; tajnik Udruge slijepih Zagreb Goran Tomašković; počasna članica Kluba Ljiljana Božak, 9A5BL; Milan Drlić Daki, 9A2WJ; gospođa Jasna Ferluga i još nekoliko prijatelja.

Nakon kraće rasprave izvještaji kao i program rada za ovu godinu su jednoglasno prihvaćeni.

Nakon što je data razrješnica starom Izvršnom i Nadzornom odboru izabrani su članovi i predsjednici novih odbora.

U Izvršni odbor su jednoglasno izabrani Danijel Baričević, 9A3GDB, predsjednik; Nataša Baričević, 9A3GNB, tajnica, i Savo Golić, 9A2GS, član odbora.

U Nadzorni odbor su jednoglasno izabrani Višnja Golić, 9A6LVB, predsjednica; Nenad Đorđević, 9A3GDN, i Ivan Rebselj, 9A3ARC, članovi.

Za nesebičnu pomoć i suradnju sa slijepima, a naročito zato što je našem članu Zvonimiru, 9A5DSZ,  poklonila radiouređaj, Klub je dodijelio Zahvalnicu gospođi Jasni Ferluga. Našeg dugogodišnjeg prijatelja Milana Drlića Dakija, 9A2WJ, proglasili smo našim počasnim članom i dodijelili mu prigodnu diplomu. Daki nam je pomagao oko pripreme tiskanja na brajici DXCC liste i sto najpoznatijih kratkovalnih diploma, a sa velikim strpljenjem je podučavao i vježbao telegrafiju sa našim mladim članom Zvonimirom Stanečićem, 9A5DSZ, i pripremao ga za ispit A razreda.

Nakon završetka Skupštine ostali smo na malom domjenku i družili se u ugodnom razgovoru uz sendviče i piće. Najzadovoljniji je bio Savo, 9A2GS, bivši dugogodišnji predsjednik Kluba, kojemu je vođenje Kluba zadnjih godina zbog narušenog zdravlja bilo prilično opterećenje. Novi predsjednik našega kluba Danijel Baričević, 9A3GDB, ima sposobnosti, znanje, želju i mogućnosti da vodi Klub, jer ima i veliku podršku i pomoć obitelji, supruge i tri sina, koji su svi položili radioamaterski ispit.  

Additional information