ImageU društvenom klubu Udruge slijepih Zagreb, u četvrtak 4. ožujka 2010. godine održana je izborna skupština našega kluba, na kojoj je od 19 članova sudjelovalo njih 14.

Skupština je jednoglasno prihvatila Izvještaj o radu za prošlu godinu, Izvještaj Nadzornog odbora s financijskim izvještajem, a također i Program rada za ovu godinu, nakon čega su stari Izvršni i Nadzorni odbor dobili razrješnicu. U novi Izvršni odbor izabrani su Savo Golić, 9A2GS, predsjednik, Višnja Golić, 9A6LVB, tajnica, i Josip Stepinac, 9A3DJS, član. U Nadzorni odbor su izabrani Milan Bunčić, 9A6KPG, predsjednik, Anton Ivan Marković, 9A3DAM, i Đuro Karažinec, članovi.

Additional information