ImageKraljevica, 17-19.04.2009.

Predsjednik kluba Savo Golić, 9A2GS, sudjelovao je u radu redovne i izborne Skupštine HRS-a, održane od 17. do 19. travnja 2009. u Kraljevici. Također je članovima Skupštine predstavio rad našega kluba u prošloj godini.

Zajedno sa Višnjom, 9A6LVB, družio se na hamfestu sa radioamaterima Lijepe naše.

Additional information