11.ožujka 2022.

Na temelju članka  26. Statuta Radiokluba slijepih "Louis Braille" predsjednik RKS "Louis Braille" Mihael Đurašin, 9A6JWM, je sazvao 37. redovnu Skupštinu našega kluba u četvrtak 10. ožujka 2022. u 17 sati.

Zbog stanja u Hrvatskoj radi koronavirusa, a i zbog toga što neki članovi našega kluba žive podalje od Zagreba, odlučili smo da Skupštinu i ove godine održimo preko Skypea i telefona.

Svim članovima kluba su e-mailom prethodno dostavljeni svi materijali.

Još pola sata prije početka Skupštine na Skypeu je bilo prijavljeno nekoliko naših članova, do 17 sati su svi bili prisutni osim Tomislava Zdelara, 9A6LZT, koji je bio opravdano odsutan, tako da je kvorum bio neupitan. 

Predsjednik kluba je detaljnije upoznao članove kluba sa programom rada za 2022. godinu, vjerujemo da ćemo projekte uspjeti održati.

Kako su svi članovi kluba na vrijeme dobili sve izvještaje, svi su jednoglasno prihvaćeni. Skupština je završila u 18.20.