SKED – Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3.12.2021.

sa portala Hrvatskoga radioamaterskog saveza

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca 2021. godine
Hrvatski radioamaterski savez organizira aktivnost koju će voditi
Mihael Đurašin, 9A6JWM, predsjednik Radiokluba slijepih Louis Braille, 9A1CBT.

Mihael, 9A6JWM voditi će sked prema sljedećem rasporedu:

od 16.00 do 17.00 sati na kratkom valu na 3,675 MHz.

od 17.00 do 18.00 sati na 2 m

Simpleks kanal S10 145,250 MHz okolica Petrinje
Repetitor R7A 145.787,5 MHz

Zello mreža (frekvencije dostupne za javljanje)
144.637,5 MHz GTW Novi Marof
144.737,5 MHz GTW Krapina
145.237,5 MHz GTW Kostrena – Rijeka
145.287,5 MHz GTW Kutina
145.337,5 MHz Bjelovar
Echolink – korisnik 9A6NDZ-L
Zello kanal 9A RADIOAMATERI

od 18.00 do 19.00 sati na DMR sustavu u grupi 219.

Zahvala Radioklubu Nikola Tesla iz Petrinje, koji je omogućio Radioklubu
slijepih Louis Braille da se iz njihovih klupskih kontejnerskih prostorija
iz Petrinje vodi ovaj sked. Zahvala i Rifetu Hrniću, 9A9CW koji je napravio
pripremu za QSL karticu za ovu aktivaciju.