5.11.2021.

U petak 5. studenoga 2021. u 17 sati putem Skypea, Messengera i telefona održana je Izvanredna skupština našega kluba.

Nažalost, nedavno je preminuo član našeg Nadzornog odbora Ivan Rebselj, 9A3ARC, a predsjednica Nadzornog odbora Ivanka Dobrijević, 9A4DI, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja ne može još dvije godine do kraja mandata obnašati tu dužnost. Stoga smo morali održati Izvanrednu skupštinu, kako bi izabrali, uz Nenada Đorđevića. 9A3GDN, još dva člana. Članovi skupštine su predložili tri kandidata, a najviše glasova dobili su Aleksandar Obradović, 9A3FOS, i Davor Bunić, 9A3ADB. Njih trojica, Nenad, 9A3GDN, Aleksandar, 9A3FOS, i Davor, 9A3ADB, izabrali su između sebe predsjednika NO, to će biti Nenad Đorđević, 9A3GDN.

Skupština je završila u 17.30, a još sat vremena smo proveli online u neobaveznom druženju.