Ozalj, 1. lipnja 2019.

U subotu 1. lipnja 2019. godine u Ozlju je u sklopu Otvorenog državnog ARG prvenstva videćih održano i natjecanje slijepih. Slijepi su prvi put nastupili u posebnoj kategoriji na državnom prvenstvu videćih u Bjelovaru 22. lipnja 1996. Hrvatski radioamaterski savez je jedini nacionalni savez na svijetu na čijem ARG natjecanju videćih nastupaju slijepi u posebnoj kategoriji, ali se do toga baš i ne drži.

Članovi našega kluba su osvojili 4 medalje: u kat. seniora srebrnu i brončanu, a u kat. veterana zlatnu i srebrnu. No, natjecatelji Državnog ARG prvenstva u Ozlju još uvijek nisu dobili medalje.