Nogometno igralište Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, 31. siječnja 2018.

U srijedu 31. siječnja 2018. na nogometnom igralištu Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga održano je Školsko natjecanje mladih tehničara u radiokomunikaciji.

Po izrazito hladnom vremenu natjecalo se šest učenika sedmog razreda, dvije djevojčice i četiri dječaka, neki od njih su već bili na našim natjecanjima iz radioorijentacije na ŠRC Jarun.

Sa njima je bio i njihov profesor fizike, koji će ih dalje pripremati za natjecanje.