13. travnja 2019.

Na redovnoj Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog sveza, održanoj 13. travnja 2019. u velikoj sali u zgradi HZTK-e u Dalmatinskoj 12, bili su Višnja Golić, 9A6LVB, tajnica kluba, kao zastupnik našega kluba. Sa njom je bio i naš mladi član Aleksandar Saša Obradović, 9A3FOS, koji je prvi puta prisustvovao Skupštini HRS-a. On nije imao pravo glasa, ali smo ga željeli upoznati sa radom HRS-a, kako bi kvalitetnije mogao sudjelovati u radu kluba.

Zbog "nezgodnog" datuma odaziv zastupnika je bio mali, pa se po Statutu čekalo pola sata. Na kraju Skupštine održala se svečana dodjela nagrada Hrvatskoga radioamaterskog saveza Nikola Tesla za 2017. i 2018. godinu.