Obilježavajući 15. listopada, međunarodni Dan bijelog štapa, naš radioklub će biti organizator državnog UKV natjecanja na 144 MHz “Ruka prijateljstva 2005.” Ovo natjecanje pruža priliku slijepim radioamaterima da provjere i pokažu svoje sposobnosti, mogućnosti, brzinu i znanje u održavanju veza i rukovanju radiouređajima i opremom. Nadamo se da će nam naši videći prijatelji sa radioamaterskih frekvencija i ove godine, kao i prijašnjih, pružiti podršku i ruku prijateljstva u integraciji i afirmaciji nas slijepih u radioamatersku sredinu.

Natjecanje će se održati u nedjelju 16. listopada od 9-14 sati po lokalnom vremenu.

ORGANIZATOR NATJECANJA - Radioklub slijepih "Louis Braille" iz Zagreba.

TERMIN NATJECANJA - treća nedjelja u listopadu - 16. listopada 2005.

VRIJEME NATJECANJA - Od 0700 do 1200 (UTC), po lokalnom vremenu: od 9 do 14 sati.

- U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i ostalih zemalja IARU-a.

FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 do 145,575 MHz, sukladno band-planu l. regiona
lARU-a.

KATEGORIJE NATJECATELJA
a) Jedan operator - sve vrste rada
b) Više operatora - sve vrste rada (ovdje su svi radioklubovi)
c) Samo FM vrsta rada (bez podjele na jednog ili više operatora)
d) YL
e) kategorija slijepih

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM. Natjecatelji se moraju pridržavati band-plana 1.regiona lARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje. U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Tijekom natjecanja nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije.

RAPORTI - U raportu se izmjenjuju RS(T), redni broj veze koji počinje s 001 i nastavlja se sa svakom sljedećom vezom do kraja natjecanja i WW lokator (npr. 599001 JN75XT).

BODOVANJE - S istom postajom se tijekom natjecanja smije raditi samo jedanput (neovisno o vrsti rada). Duple veze moraju biti upisane u log, moraju se obilježiti da su duple i ne smiju se bodovati.
Veze se boduju po načelu 1 kilometar = 1 bod.

NATJECATELJSKI DNEVNICI vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podacima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku, s jasno naznačenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita i treba ga potpisati ovlaštena osoba iz radiokluba, odnosno nositelj licencije (za osobne postaje).

ODUZIMANJE BODOVA provodit će se ako je:
- razlika u registriranomu vremenu održane veze veća od 10 minuta; - - krivo zaprimljen bilo koji podatak iz veze ili ako podatak nedostaje;
- QRB izračunan pogrešno s razlikom većom od ą 5 kilometara;
- veza dupla i neoznačena, a obračunana,
- oduzet će se desetostruki iznos bodova koliko ih ta veza donosi.

DISKVALIFIKACIJA - Diskvalificirat će se oni natjecatelji koji
- nisu poštivali pravila natjecanja i uvjete iz dozvole za rad,
- namjerno su ometali rad drugih natjecatelja,
- upisivali su neodržane veze;
- kod konačnoga zbroja bodova napravili su pogrešku veću od 3 posto;
- imaju broj obračunatih duplih veza veći od 3 posto u odnosu na ukupni broj veza;
- zbog pogrešaka imaju oduzetih više od 10 posto prijavljenih bodova;
- kršili su bilo koji uvjet iz ovih pravila, a to su dokazala najmanje tri natjecatelja ili ekipe;
- u zbirnom listu nisu naveli neki od bitnih podataka.

SLANJE TAKMIČARSKIH DNEVNIKA

- slati ih poštom na adresu:

Radioklub slijepih "Louis Braille"
Draškovićeva 80/III
10000 ZAGREB

ili

- elektroničkom poštom na adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo da dnevnike elektroničkom poštom šaljete po mogućnosti u Wordu, kako bismo ih mogli lakše obrađivati.

ROK ZA DOSTAVLJANJE NATJECATELJSKIH DNEVNIKA je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju (najkasnije do 24.10.2005.) Za pošiljke poslane HP-om vrijedi žig pošte sa tim datumom.

REZULTATI - Neslužbeni rezultati bit će objavljeni najkasnije 15 dana po održanome natjecanju
- na web stranicama Radiokluba slijepih "Louis Braille" na
http://ham2.cc.fer.hr/9a1cbt
- na web stranicama Hrvatskoga radioamaterskog saveza na http://www.hamradio.hr
Natjecateljska komisija Radiokluba slijepih "Louis Braille" razmotrit će sve žalbe i prigovore koje zaprimi najkasnije do isteka sedmoga dana od dana objave rezultata. Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi, rezultati postaju službeni.

SLUŽBENI REZULTATI bit će objavljeni na gore navedenim web stranicama.

NAGRADE l PRIZNANJA - Prve tri postaje u kategorijama A, B, C, D i E dobivaju pehare. Svi natjecatelji koji u roku pošalju svoj natjecateljski dnevnik dobivaju diplomu s naznačenim osvojenim mjestom.
Pehari će se dodijeljivati za kategoriju u kojoj stigne najmanje 5 takmičarskih dnevnika.
Dodjela pehara i diploma održat će se na hamfestu, a o točnom datumu svi sudionici bit će na vrijeme obaviješteni poštom i na web stranicama.

 

Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija Radiokluba slijepih "Louis Braille". Sve su odluke natjecateljske komisije konačne.


Natjecateljska komisija Radiokluba slijepih "Louis Braille":

1. Savo Golić, 9A2GS,predsjednik
2. Mihael Đurašin, 9A6JWM, član
3. Damir Škaljo, član

 


U Zagrebu, 26. rujna 2005.


IZVRŠNI ODBOR
RKS "LOUIS BRAILLE"

Additional information