U Muzeju Mimara je 9. ožujka 2001. održana svečanost na kojoj je ministar Prosvjete i športa dr. Vladimir Strugar uručio Državne nagrade za tehničku kulturu Faust Vrančić za 2000. godinu. Među tri udruge nagradu je dobio i naš radioklub, a među pojedincima i naš član Savo Golić.

Additional information