Na inicijativu slijepih radioamatera, Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza na svojoj sjednici održanoj 19. studenoga 2004. godine donio je odluku o osnivanju Povjerenstva za slijepe.

Na inicijativu slijepih radioamatera, Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza na svojoj sjednici održanoj 19. studenoga 2004. godine donio je odluku o osnivanju Povjerenstva za slijepe. Ovo je veoma značajna odluka, jer se njome slijepim radioamaterima naše zemlje omogućava djelovanje u okviru radioamaterske organizacije u skladu sa njihovim željama, mogućnostima i potrebama. Povjerenstvo će zastupati interese slijepih radioamatera, i nastojati na najbolji način izražavati njihove želje u animiranju novih članova, vođenja tečajeva, pripremi priručnika za polaganje ispita na brajevom pismu i u zvučnoj tehnici, pripremi i izdavanju knjiga na brajevom pismu i u zvučnoj tehnici iz područja radioamaterizma, tehničke kulture i popularne literature zanimljive slijepim radioamaterima, izradi modela i maketa radiouređaja i opreme prikladne za rad slijepih, nadopuni i promjeni Pravilnika za natjecanje slijepih u amaterskoj radiogoniometriji, izradi opreme i uređaja za natjecanje u radiogoniometriji za slijepe, izdavanju zvučnog časopisa za slijepe radioamatere, informiranju šire javnosti o djelovanju slijepih radioamatera itd.

Slijepi radioamateri su u Hrvatskoj organizirano počeli djelovati još davne 1958. godine, a kontinuirano se radioamaterizmom bave punih dvadeset pet godina. Izvršni odbor HRS-a je svojom odlukom odao veliko priznanje slijepim radioamaterima za njihov dugogodišnji i uspješan rad. Slijepima je radioamaterizam, kao što oni često naglašavaju, doslovno "prozor u svijet", jer im omogućava druženje na radioamaterskim frekvencijama sa velikim brojem prijatelja iz zemlje i svijeta, što inače, zbog svog hedikepa ne bi mogli. Za ljude koji su vezani za kuću i ovisni su o tuđoj pomoći to je najbolja psihoterapija. Videći imaju na raspolaganju veliki broj hobija, a slijepima je radioamaterizam jako pogodan i zanimljiv, jer na radiostanici mogu biti ravnopravni sa videćim radioamaterima, a u natjecanjima su dokazali da mogu biti i bolji od svojih videćih prijatelja. Radioamaterizam je za slijepe vrlo značajan i zbog toga, što svakom svojom radioamaterskom vezom rade na rušenju barijera o sposobnostima i mogućnostima slijepih, i integriraju se u radioamatersku i društvenu sredinu.

Nakon što je 1995. godine RKS "Louis Braille" prvi u svijetu pokrenuo natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji za slijepe, slijepi su dobili još jednu atraktivnu disciplinu, u kojoj prilikom traženja odašiljača mogu koordinirati korištenje sluha, brzog kretanja i orijentacije u prirodi.

Slijepi radioamateri su u svom dosadašnjem radu uglavnom nailazili na podršku čelnih ljudi Saveza, ali osjećala se potreba za formiranjem radne grupe ili povjerenstva kako bi slijepi mogli službeno iznositi svoje stavove Izvršnom odboru HRS-a, jer u praksi se znalo događati da pojedini videći radioamateri sebi uzimaju za pravo da govore u ime slijepih i da određuju što slijepi mogu i znaju, a što ne mogu. I zato je dolazilo do nezgodnih i neugodnih situacija.

Na sastanku predstavnika slijepih s predsjednikom HRS-a Petrom Miličićem vrlo brzo smo našli zajednički jezik i dobili smo njegovu punu podršku, koju nam je pružio i Izvršni odbor HRS-a svojom jednoglasnom odlukom o osnivanju Povjerenstva za slijepe. U Povjerenstvo su izabrani Savo Golić iz Zagreba, Tomislav Lilić iz Rijeke i Janko Popovski iz Osijeka. Za povjerenika slijepih izabran je Savo Golić, a za predstavnika slijepih u radnoj grupi za ARG Tomislav Lilić.

Slijepi radioamateri su veoma zadovoljni odlukom o osnivanju Povjerenstva i nadaju se dobroj suradnji sa Izvršnim odborom HRS-a, što bi pogodovalo još većoj popularizaciji i širenju radioamaterskog pokreta među slijepima Hrvatske.

Additional information